Vårt erbjudande

Funderingar? Tveka inte att kontakta oss!

Våra tjänster

Image

Projektledning

Vi hjälper er med projektledning genom alla faser i alla typer av projekt - från att idén växer fram till förstudie, planering, genomförande och avslut.

Image

El och automation

Awenkon har bred kompetens och hjälper Er med utredningar, projektering, dokumentation, apparatlistor, kabellistor, funktionsbeskrivningar med mera.

Image

Elbesiktning

Awenkon erbjuder elentreprenad- och elrevisionsbesiktningar för alla typer av anläggningar utförda utav en av elektriska nämnden ackrediterad besiktningsman med över 15 års erfarenhet.

Image

Anläggning

Ny panna? Nytt ställverk? Från idé till färdig anläggning! Trots Awenkons ringa storlek kan vi med egen kompentens och vårt breda nätverk ta ett helhetsansvar för utveckling av koncept, system- och detaljkonstruktion.

Vi erbjuder även uppförande och komplett driftsättning inklusive kall- och varm utcheckning och fortsatt drift av hela eller delar av er nya anläggning.

Image

Underhållsledning

Vår långa erfarenhet inom underhåll kommer till nytta vid revisionsledning och underhållsplanering

Vi är också behjälpliga vid uppdatering eller nyanskaffning av nytt underhållssystem. Vi har jobbat med de flesta på marknaden förekommande system och kan oberoende berätta om dess för- och nackdelar.

Image

Driftsättning

Awenkon hjälper Er hela vägen från kontroll av dokumentation, funktionstester, FAT, SAT, intrimning och överlämning av allt från Ert nya ställverk, rökgasrening eller av en komplett anläggning.

Har ni ett projekt på gång?

Kontakta oss