Tillfälligt glapp i driften?

Awenkon hjälper er

Drift

Awenkon täcker upp luckor som kan uppstå i din driftorganisation vid exempelvis:

• Föräldraledighet
• Sjukskrivning
• Vakanser
• Semester
• Oförutsedda arbetstoppar

Awenkon tillhandahåller drifttekniker, driftingenjörer och driftledare med lång och bred erfarenhet. Med våra konsulters breda erfarenhet av olika anläggningstyper är vi snabbt produktiva efter uppdragsstart. Vi löser uppgiften oberoende av uppdragslängd och geografiskt läge.

Vi bemannar allt från kraftvärmeanläggningar, VA-verk, papper/massa- och processindustri. Vi arbetar för att din anläggning skall ha så hög tillgänglighet som möjligt för att öka lönsamhet, men naturligtvis också för att minimera emissioner.

Boka en driftingenjör

Har ni ett projekt på gång?

Kontakta oss